นายศรายุทธ รัศมี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันตอบปัญหาสหกรณ์ รับโล่พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 2,500บาท


โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นายศรายุทธ รัศมี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันตอบปัญหาสหกรณ์ รับโล่พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 2,500บาท โดยมี คุณครูขรพรรษ สุรนารถ เป็นผู้ควบคุมฝึกสอน


ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย