กิจกรรมยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกัน COVID-19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้วยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมยุวกาชาด โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ป้องกัน COVID-19 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพุธ ที่ 9 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีคุณสมบัติครบตามหลักสูตร

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย