ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาประวัติศาสตร์ เนื่องในวันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาประวัติศาสตร์ เนื่องในวันมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ผลปรากฏดังนี้
🌟รางวัลชนะเลิศ
นายธนวัตน์ ขาวจัตุรัส ม.5/16
🌟🌟รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
นายสรายุท รัศมี ม.6/11
🌟🌟🌟รางวัลรองขนะเลิศอันดับที่ 2
นายเทพประสิทธ์ สาละวัน ม.6/7
👉🏻ครูผู้ฝึกสอน
นางสาวถนอม ทองพันชั่ง, ดร.ขรพรรษ สุรนารถ
นายอาทิตย์ นามวงศ์

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย