การประชุมสภานักเรียน สมัยสามัญครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563


การประชุมสภานักเรียน สมัยสามัญครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมกิจเจริญไทย วันที่ 9 กันยายน 2563

 

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย