นักเรียนห้องเรียนพิเศษดนตรี และนักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คว้า 2 ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดดนตรีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 19


นักเรียนห้องเรียนพิเศษดนตรี และนักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คว้า 2 ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดดนตรีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ระดับชั้นมัธยมศึกษา (วงสิริมหาชุมพล โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย)
2.รางวัลชนะเลิศ วงเครื่องสายประสมปี่พาทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา (วงห้องเรียนดนตรี โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย)

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย