กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมเรขาคณิตเชิงพลวัต (GSP)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ​ กิจกรรมการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมเรขาคณิตเชิงพลวัต (GSP)
ระหว่าง​วันที่​ 22-23สิงหาคม2563​ณ​ห้องคอมพิวเตอร์​ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย​

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย