โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยเข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรมการบริหารงานโรงเรียน และนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ในงานนำเสนอผลงานของ สพม.28 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 10-11 สิงหาคม 2563

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรมการบริหารงานโรงเรียน และนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
ในงานนำเสนอผลงานของ สพม.28  1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม 10-11 สิงหาคม 2563

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย