ขอเชิญนักเรียนทุกระดับชั้น สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ (8 ภาษา)

ขอเชิญนักเรียนทุกระดับชั้น สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ (8 ภาษา)
ในกิจกรรมเปิดโลกภาษา ครั้งที่ 9 พร้อมชิงเงินรางวัลรวมทุกรายการแข่งขันมูลค่ากว่า 4 หมื่นบาท พร้อมขึ้นรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
***ทุกรายการแข่งขัน เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ #หมดเขตสมัคร 18 ส.ค. นี้
สมัครได้ที่ : http://skwims.com/languagesCompetition/index.php
(นักเรียนสามารถสมัครได้มากกว่า 1 ภาษา และมากกว่า 1 รายการ)
สัปดาห์ของการแข่งขันคือ
ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลา 15.40-16.30 น. ณ อาคาร 4
กลุ่มวิชา #ภาษาอังกฤษ 6 รายการ
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)
1. การแข่งขัน Impromptu Speech ระดับ ม.ต้น
2. การแข่งขัน Impromptu Speech ระดับ ม.ปลาย
3. การแข่งขันเล่านิทาน Story Telling ระดับ ม.ต้น
4. การแข่งขันเล่านิทาน Story Telling ระดับ ม.ปลาย
5. การแข่งขัน Spelling bee ม.ต้น
6. การแข่งขัน Spelling bee ม.ปลาย
กลุ่มวิชา #ภาษาฝรั่งเศส 4 รายการ
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)
1. แข่งขันตอบปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส ระดับ ม.ต้น
2. แข่งขันตอบปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส ระดับ ม.ปลาย
3. แข่งขันวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “ฝรั่งเศสในมุมมองของฉัน” ระดับ ม.ต้น
4. แข่งขันวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “ความแตกต่างที่ลงตัวฝรั่งเศส-ไทย” ระดับ ม.ปลาย
กลุ่มวิชา #ภาษาญี่ปุ่น 5 รายการ
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)
1. การประกวดคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น(ฮิระกะนะ/คาตาคานะ) ระดับ ม.ต้น
2. แข่งขันอ่านออกเสียง ระดับ ม.ปลาย
3. แข่งขันเขียนตามคำบอก ระดับ ม.ปลาย
4. แข่งขันวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “ญี่ปุ่นในมุมมองของฉัน” ไม่จำกัดระดับชั้น
5. แข่งขันตอบปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น ไม่จำกัดระดับชั้น
กลุ่มวิชา #ภาษาเวียดนาม 4 รายการ
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)
1. แข่งขันวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “วีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ของเวียดนาม ในศตวรรษที่ 20 (ลุงโฮ)” ไม่จำกัดระดับชั้น
2. แข่งขันตอบปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเวียดนาม ไม่จำกัดระดับชั้น
3. การอ่านออกเสียงภาษาเวียดนาม ระดับ ม.ต้น
4. การหาคำอ่านภาษาเวียดนาม ระดับ ม.ต้น
กลุ่มวิชา #ภาษาเขมร 3 รายการ
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)
1. แข่งขันตอบปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับประเทศกัมพูชา ระดับ ม.ต้น
2. แข่งขันตอบปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับประเทศกัมพูชา ระดับ ม.ปลาย
3. การประกวดคัดลายมือภาษาเขมร ไม่จำกัดระดับชั้น
กลุ่มวิชา #ภาษาเกาหลี 4 รายการ
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)
1. แข่งขันวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “ชุดประจำชาติเกาหลี(ชุดฮันบก)” ระดับ ม.ต้น
2. แข่งขันวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีใต้” ระดับ ม.ปลาย
3. แข่งขันตอบปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเกาหลี ระดับ ม.ต้น
4. แข่งขันตอบปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเกาหลี ระดับ ม.ปลาย
กลุ่มวิชา #ภาษาลาว 4 รายการ
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)
1. การประกวดคัดลายมือภาษาลาว ระดับ ม.1
2. แข่งขันตอบปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับประเทศลาว ระดับ ม.2 และ ม.3
3. แข่งขันการสะกดคำศัพท์ภาษาลาว ระดับ ม.2 และ ม.3
4. แข่งขันการอ่านบทความภาษาลาว ระดับ ม.ปลาย
กลุ่มวิชา #ภาษาจีน 4 รายการ
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)
1. การแข่งขันตอบปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน ระดับ ม.ต้น
2. การแข่งขันตอบปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน ระดับม.ปลาย
3. การแข่งขันการอ่านออกเสียงพินอิน ไม่จำกัดระดับชั้น
4. การแข่งขันเขียนตามคำบอกพินอิน ไม่จำกัดระดับชั้น
✨⚡️รางวัลของแต่ละรายการแข่งขัน
(1) รางวัลชนะเลิศ จะได้รับ
เกียรติบัตร / เงินรางวัล 500.-
(2) รางวัล รองชนะเลิศอันดับ๑ จะได้รับ
เกียรติบัตร / เงินรางวัล 300.-
(3) รางวัล รองชนะเลิศอันดับ๒ จะได้รับ
เกียรติบัตร / เงินรางวัล 200.-
รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆละ 100.- / เกียรติบัตร

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย