กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2563

นายยิ่งยง นันทวณิชชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เปิดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมกิจเจริญไทย วันที่ 26 มิถุนายน 2563

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย