กิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563

นายยิ่งยง นันทวณิชชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เปิดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมกิจเจริญไทย วันที่ 25 มิถุนายน 2563

 

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย