ประกาศเรื่อง แจ้งนักเรียนผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองรายงานตัวเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตฯ เทคโนฯ ระดับชั้น ม. 1 และ ม.4

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย