ประกาศ เรื่อง แจ้งนักเรียนผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองรายงานตัวเข้าศึกษาต่อห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตฯ เทคโนฯ เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย