ศูนย์จัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยได้รับเกียรติให้เป็นศูนย์จัดการแข่งขันรายการวิทยาศาสตร์ งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 12-14 ธ.ค. 2562

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย