ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคงและมั่งคั่ง

ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยทุกคนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคงและมั่งคั่ง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ รับจำนวนจำกัด 80 คนเท่านั้น ฟรีตลอดงาน
สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนธนาคารศรีสะเกษวิทยาลัย หรือ กรอกข้อมูลสมัครผ่าน bit.ly/2q3mZBv

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย