พิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 วันที่ 11 กันยายน 2562 ณ หอประชุมกิจเจริญไทย และศูนย์การแข่งขันรายการวิทยาศาสตร์โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย