การฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่หลักสูตรนายหมู่ลูกเสือ

การฝึกอบรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่หลักสูตรนายหมู่ลูกเสือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 ส.ค. 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ และสาระเกี่ยวกับระบบนายหมู่ลูกเสือ

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย