สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนวงสิริมหาชุมพล เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทาน ถ้วยรางวัลชนะเลิศ วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่ นักเรียนวงสิริมหาชุมพล ร.ร.ศรีสะเกษวิทยาลัย อย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนวงสิริมหาชุมพล เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทาน ถ้วยรางวัลชนะเลิศ วงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว การประกวดดนตรีไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 17 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

 

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย