ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่ง การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนคนเก่งทั้ง 2 คน
>>นางสาวพิมพ์นิภา เชาว์ศิริกุล คว้าเหรียญทองแดง สาขาวิชาเคมี การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
>>นายปุลวัชร ทัดเทียม คว้าเหรียญทองแดง สาขาวิชาดาราศาสตร์ การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ
ขอให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสืบไป

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย