กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  26 มิถุนายน ประจำปี 2562 โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ (ศอ.ปส.จ.ศก.) ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญที่กำหนด คือ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”
จัดขึ้น ณ เวทีกลางโดมการจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษและมหกรรมยางพาราและนวัตกรรม 2019 นักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยนำโดยสภานักเรียนได้ร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในครั้งนี้ด้วย

ขอบคุณรูปภาพ เพจรอบรั้ว ศกว.

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย