ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชนะเลิศการประดิษฐ์พานพุ่มรัชกาลที่ 10 จากรังไหม ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ


ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มสาระการงานอาชีพฯโดยครูศศินันท์ พงษ์จรัสจิรเดช ได้นำนักเรียนคือนายปิยะพงษ์ วงษ์พินิจ ชั้นม.5/5 เข้าแข่งขันการประดิษฐ์พานพุ่มรัชกาลที่ 10 จากรังไหม ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันระดับชาติต่อไป ผลการแข่งขันลูกน้ำเงินเหลืองของเราได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้ไปแข่งขันต่อระดับชาติ

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย