ประกาศ เรื่องแจ้งนักเรียนผ่านคัดเลือกลำดับสำรองรายงานตัวเข้าศึกษาต่อห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตฯ เทคโนฯ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย