กิจกรรมตามแผนรณรงค์ KICK OFF “แยกขยะก่อนทิ้ง”

กิจกรรมตามแผนรณรงค์ KICK OFF “แยกขยะก่อนทิ้ง” จัดโดยจังหวัดศรีสะเกษสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลเมืองศรีสะเกษ จัดกิจกรรม Kick off แยกขยะก่อนทิ้ง โดยมี นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธี วันที่ 9 มกราคม 2562 ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

 

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย