โครงการเลือกให้เหมาะ เลือกให้ดี มีอนาคต ประจำปี 2561

โดยงานจัดขึ้นเมื่อ 20-21 ธ.ค.61 ที่ผ่านมา โดยท่าน ผอ.พงษ์อนันต์  ธรรมศิริ มาเป็นประธาน ท่านรองผู้อำนวยการ วิไลพร จันเทพา กล่าวรายงาน มี นร.ม.3 และ ม.6 เข้าร่วม จำนวนกว่า 3500 คน มีวิทยากร อาชีพ 5 คน ได้แก่ นักบิน สายการบินไทย สจ๊วด สายการบินไทย เกษตรกรยุคใหม่ บาเรสต้า และช่างภาพอิสระ นอกจากนี้ยังมีสำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ ว.การอาชีพศรีสะเกษ ว.เทคนิคศรีสะเกษ และ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และประสบการณ์ดี ๆ

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย