เดินขบวนประเพณีลอยกระทงประจำปี 2561

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดยคณะครู นักเรียน ระดับ ม.4 จัดขบวนร่วมประเพณีลอยกระทงของเทศบาลเมืองศรีสะเกษ


ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย