อบรมการบันทึกข้อมูลครูใน LogBook

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จัดอบรมการบันทึกข้อมูลครูใน LogBook วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ที่หอประชุมกิจเจริญไทย
โดยวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย