โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศขับร้องประสานเสียง

ขอเเสดงความยินดีกับลูกน้ำเงินเหลือง
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศขับร้องประสานเสียง
1.ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
2.รางวัลชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี
3.รางวัลชนะเลิศประเภทเพลง pop
4. รางวัลชนะเลิศ บทเพลงพระราชนิพนธ์
5. รางวัล Conductor ดีเด่น
6. รางวัล Solo ยอดเยี่ยม

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย