มอบทุนการศึกษาประจำปี 2561

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561  โดยนายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ ประธานมูลนิธิศรีสะเกษวิทยาลัย เป็นประธาน และผู้อุปการะคุณมามอบทุนเป็นจำนวนมาก มีจำนวนนักเรียนรับทุน 327 ทุน แบ่งเป็น ม.ต้น 188 ทุน ม.ปลาย 139 ทุน ม.ต้น 1,500 ม.ปลาย 2,000 จำนวนเงินทุนที่มอบ 560,000 บาท

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย