กำหนดมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 งานแนะแนว ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย มีกำหนดมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมกิจเจริญไทย ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ขอเชิญร่วมมอบทุนการศึกษา หรือร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของเรา ติดต่อคุณครูแครทรีย่ วสุกาญจนานนท์ 0833246237 ได้ในวันและเวลาราชการ

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย