พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับ

โรงเรียนศรีสะเกษเกษวิทยาลัยได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนกุศลให้นายจารุวิทย์ จันทร์เทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย