น้ำใจไทย จาก “ศรีสะเกษวิทยาลัย” สู่พี่น้องชาวลาว

เชิญร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนบ้านชาวลาวของเรา ได้ที่ห้องสภานักเรียน อาคาร100 ปี ชั้น2 ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561 นี้
ขอบคุณ เพจรอบรั้ว ศกว.

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย