แสดงความยินดีอีกครั้งกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ 100 คะแนนเต็ม และนักเรียนที่มีคะแนนรวมสูงสุด 10 อันดับของโรงเรียน

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีอีกครั้งกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ 💯คะแนนเต็ม และนักเรียนที่มีคะแนนรวมสูงสุด 🔟 อันดับของโรงเรียน ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องการเรียน ขอให้ประสบแต่ความสุขและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศสืบไป

ข้อมูลเพิ่มเติม เพจ ศรีสะเกษวิทยาลัย

About ไกรลาศ จิบจันทร์

View all posts by ไกรลาศ จิบจันทร์ →