เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหากฏหมาย และรัฐศาสตร์ประจำปี 2561

รับสมัครทีมละ 2 คน รับสมัครออนไลน์เท่านั้น สงวนสิทธิ์เฉพาะนักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
สมัครตอบปัญหากฎหมายโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.ต้น ประจำปี 2561
สมัครตอบปัญหากฎหมายโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ม.ปลาย ประจำปี 2561

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย