พิธีทำบุญโรงเรียน

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรโรงเรียนประจำปี 2561 ณ โดมพละศึกษา วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย