นำเสนอกิจกรรมและผลงานนักเรียน ครูของ ศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาสะเต็มศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์สะเต็ม ศรีสะเกษโดยมีโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย นำเสนอกิจกรรมและผลงานนักเรียน ครูของ ศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาสะเต็มศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม  2561 

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย