ลูกน้ำเงิน-เหลือง คว้ารางวัลเหรียญทองแดง โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนางสาวมทินา อัศวเมธาพันธ์ นักเรียนชั้น ม.4/14 ที่คว้ารางวัลเหรียญทองแดง
ในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาเคมี ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย