ครูน้ำเงิน-เหลือง คว้ารางวัลทรงคุณค่า OBEC AWARDS

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนายฟ้าคำรน กมลที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active teacher ระดับชั้นมัธยมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโ,ยีเพื่อการเรียนการสอน

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย