ลูกน้ำเงิน-เหลือง คว้ารางวัลเหรียญทองแดงการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ระดับชาติ

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนายปุลวัชร  ทัดเทียมที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย