ลูกน้ำเงิน-เหลือง คว้ารางวัลในการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน แห่งชาติ​ ครั้งที่​ 13​ ประจำปี​ 2561


โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนายธนภัทร ไชยพันนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ​ 3 ระดับอายุ​ 17​ -​ 20​ ปี  จากผลงานจิตรกรรมเทคนิคผสม ชื่อ คิดถึงในการประกวดศิลปกรรมเด็ก
และเยาวชนแห่งชาติ​ ครั้งที่​ 13​ ประจำปี​ 2561

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย