ขั้นตอนการ แนบเอกสารเพื่อขอสมัครจริง 24-28 เมษายน

“ขั้นตอนการ แนบเอกสารเพื่อขอสมัครจริง 24-28 เมษายน”
หลังจาก อัพโหหลดเอกสารแล้ว นักเรียนต้องกดยืนยัน เพื่อสมัครจริง
ขั้นตอนการสมัครและวิธีการอัพโหลดหลักฐานการสมัครห้องเรียนมาตรฐานสากล http://61.19.148.41/freshy/
ใช้รูปแบบการสมัครออนไลน์ 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่ต้องเดินทางมาสมัครที่โรงเรียน

About ไกรลาศ จิบจันทร์

View all posts by ไกรลาศ จิบจันทร์ →