ตารางเลือกรายวิชาสาระเพิ่มเติม ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561


——วันที่ 7 – 12 เมษายน 2561 ——
—— เริ่มลงทะเบียนเรียนได้เวลา 08:30 เป็นต้นไป ——
** หมายเหตุ
วิชาที่มีสีน้ำเงินคือ วิชาภาษาต่างประเทศที่สอง

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย