ประเมินผลและติดตามการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

นายภัทรศาสตร์ มาสกุล ผอ.สพม.เขต 28 และคณะฯ ตรวจราชการและติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษามัธยมศึกษา ที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น.

 

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย