รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันวัดความรู้ ภาษาไทย สังคมฯ ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย