ลูกน้ำเงินเหลืองชนะเลิศการตอบปัญหาทางวิศวกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ที่คว้ารางวัลในงานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาทางวิศวกรรมศาสตร์ นายนัทนันท์ จันครา นายจิรเมธ อัศวเมธาพันธ์ และนายณัฐภัค วรรณวงศ์ 2. รางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิศวกรรม นางสาวปาณิสรา ศรีเมือง นางสาวนัยน์ภัชร วิเศษวงศา 3. รางวัลชมเชยการแข่วขันโครงงานระดับก่อนอุดมศึกษา นายเกียรติศักดิ์ บัวงาม นายภูวิศ เชื้อชม และนางสาวนัยน์ภัชร วิเศษวงศา

 

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย