ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2561

วันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ เชิญชวนนักเรียนทุกคนไปร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
เพื่อมาพัฒนาโรงเรียน และส่งเสริมกิจกรรมดี ๆ เพื่อชาว ศกว ของเรา  อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะครับ  เข้าคูหากาเบอร์เดียว

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย