การจัดส่ง ปพ.1 และ ปพ.2 ทางไปรษณีย์ ไม่ต้องมารับเองเพื่อป้องกันโรคโควิด


ประกาศ ให้นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ตรวจสอบและยืนยันที่อยู่ปัจจุบันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ผ่านช่องทาง www.skwims.com ไปที่ ข้อมูลส่วนตัว เมื่อตรวจสอบแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึก หมายเหตุ ดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 17 เมษายน 2564

About ไกรลาศ จิบจันทร์

View all posts by ไกรลาศ จิบจันทร์ →