วงดนตรีไทยเลือดน้ำเงินเหลือง ชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ วงดนตรีไทย โรงเรียศรีสะเกษวิทยาลัย ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา 23,000 บาท จากการประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา “ดุริยะประชัน น้อมภิวันท์คีตราชา” ประจำปีพุทธศักรา 2560 ณ มหาวิทยาลัยราฃภัฏสุรินทร์ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย