แถลงข่าว งานคืนสู่เหย้า “105 ปี ศรีสะเกษวิทยาลัย”

แถลงข่าว งานคืนสู่เหย้า “105 ปี ศรีสะเกษวิทยาลัย” และกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน
วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมกิจเจริญไทย

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย