ตารางเลือกรายวิชาสาระเพิ่มเติม ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


——วันที่ 19 – 20 เมษายน 2564 ——
—— เริ่มลงทะเบียนเรียนได้เวลา 09:00 เป็นต้นไป ——
** หมายเหตุ
วิชาที่มีสีน้ำเงินคือ วิชาภาษาต่างประเทศที่สอง

คลิก LINK

About ไกรลาศ จิบจันทร์

View all posts by ไกรลาศ จิบจันทร์ →