ประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาครั้งที่ 1/2560

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย รับการประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
เวลา 09.00-12.00 น. วันที่ 14 กันยายน 2560

คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย