ค่ายคนชอบกล ครั้งที่3

มาแล้วสำหรับค่ายที่น้องๆทุกคนรอคอย!
ขอเชิญน้องๆมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต พบกับ
“ค่ายคนชอบกล ครั้งที่3”

จัดทำโดยชุมนุมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ค่ายจัดขึ้นในวันที่ : 3-5 พฤศจิกายน 2560
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 2 ตุลาคม 2560
ประกาศผลคัดเลือกในวันที่ 16 ตุลาคม 2560

สำหรับใบสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่
https://www.dropbox.com/sh/n729hijpsd5apxm/AAAbtMCLZ7izvD265g3o9YiLa?dl=0

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย